ВЕЗБА изпращана продукти чрез куриерските компании АРАМЕКС и БЪЛГАРСКИ ПОЩИ за международни доставки и Еконт Експрес за Република България.

Моля, имайте предвид, че ние се стремим да изпрати всички поръчки в рамките на 48 часа, (в работни дни).

В зависимост от избрания от Вас вид на доставка, ВЕЗБА извършва доставки от врата до врата до посочения в регистрационната форма адрес за доставка или до офис на куриерска фирма, за следните прогнозни срокове:

–  експресни доставки, чрез куриерска фирма, в рамките на 1 – 3 работни дни;

–  стандартни доставки, чрез препоръчана поща, в рамките на 5 – 12 работни дни.

ВЕЗБА не носи отговорност за забавяния, причинени от процеси за митническо освобождаване.
Доставките се извършват от понеделник до петък, 9 am-5pm. Ние изпращаме продукти до почти всяка страна. Срокът за доставка започва с пускането на поръчката в куриерската фирма. Имайте предвид, че някои страни могат да ограничат доставката на определени елементи.
След пускането на поръчката клиентът ще получи имейл на предоставената от него електронна поща с информация за реда и код за проследяване на доставката.

Поръчки извън Европейския съюз, са обект на мита или други такси. VEZBA няма контрол върху тези процедури и не носи отговорност за тях. Ние не сме в състояние да дадем допълнителна информация, свързана с тези разходи и митнически такси, тъй като те са индивидуални за всяка страна, спрямо от  местното законодателство. Моля, проверете местните условия за внос, преди да закупите даден продукт. Свържете се с местния митнически агенция за допълнителна информация.

В случай, че поръчката не е доставена успешно заради невярна информация, предоставена от получателя (номер за контакт, адрес и т.н.), или клиентът не приеме пратката, куриерската такса е за сметка на клиента. Ние ще удържим сумата за разходите по първоначалната доставка, както и за връщане на продукта от общата сума.

Адреса за връщане е: Р. България, гр. София П.К. 1527 , бул. Княз Ал. Дондуков 131, галерия – партер 

[:en]

Welcome to vezba.bg,

    Please read the conditions for use of the services of vezba.bg which are listed below. Using the services offered by vezba.bg implies that you have read and understood these General Terms and Conditions and agree to comply with their provisions.

​​​    Access to use of this site and the products and services offered, are accessible via this site, hereinafter collectively referred to as “Services”, is subject to the following conditions, time limits and remarks, as regulated by the present GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF THE SERVICES OF vezba.bg

   The present General Terms and Conditions regulate the relationships between VEZBA LTD, in its capacity as operator of the site vezba.bg, hereinafter referred to as VEZBA or WE, of the one part, and the persons using services provided by the site vezba.bg, as well as the persons making distance purchases administrated via the online store of VEZBA LTD: vezba.bg, hereinafter referred to as USERS and/or CONSUMERS and/or “YOU”, of the other part.

[:bg]Добре дошли в vezba.bg.

Моля, прочетете изброените по-долу условия за използване на услугите на vezba.bg. Използването на услугите, предлагани от vezba.bg означава, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия и сте съгласни да спазвате разпоредбите им.

Достъпът до използване на този сайт и предлаганите продукти и услуги, достъпни чрез този сайт, наричани колективно тук „Услуги“, са предмет на следните условия, срокове и забележки, регламентирани от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА vezba.bg.

Настоящите Общи условия регламентират взаимоотношенията между „ВЕЗБА ООД“ оператор на сайта vezba.bg, наричан по-долу „ВЕЗБА “ или „НИЕ„, от една страна, и лицата, ползващи услуги, предоставяни от сайта vezba.bg както и лицата, осъществяващи покупки от разстояние, администрирани чрез електронния магазин на МИНОAР ООД: www.vezba.bg, наричани по-долу „ПОЛЗВАТЕЛИ“ и / или „ПОТРЕБИТЕЛИ“ и / или “ ВИЕ„, от друга страна.[:]

1.1. Дефинициите, използвани в настоящите Общи условия, имат следния смисъл:

 • ВЕЗБА ООД означава дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: Област София, община София, гр. София, п.к. 1527, бул. „княз Александър Дондуков“ № 131, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК: 204494515, тел. +359 88648199, e-mail: info@vezba.bg;
 • САЙТ означава интернет сайт, включително електронен магазин, опериращ под домейн: vezba.bg
 • УСЛУГИ oзначава използване на функционалностите на сайта и осъществяване на покупко-продажби на стоки (артикули) от разстояние стоки, съгласно настоящите Общи условия.
 • ПОТРЕБИТЕЛИ са физически или юридически лица, отговарящи на настоящите условия, ползващи услуги, предоставяни от сайта и/или извършващи покупки от разстояние, в качеството им на купувачи, чрез електронния магазин vezba.bg;
 • ПОРЪЧКА означава потребителска заявка за покупко-продажба от разстояние на един или повече конкретни артикули, предлагани от електронния магазин vezba.bg и потвърдена по имейл, предварително посочен от потребителите при тяхната регистрация.
 • ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ е сключеният от разстояние договор за покупкo-продажба на стоки между ВЕЗБА, в качеството му на продавач, от една страна, и всеки потребител на електронния магазина, в качеството му на купувач, от друга страна, срещу заплащане на покупната цена, при настоящите Общи условия.
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ означава настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА VEZBA.BG.

1.2. ВЕЗБА си запазва правото да управлява, регулира, контролира и промени, както намери за добре и по свое усмотрение, в общ или конкретен случай, съдържанието на сайта и/или електронния магазин, както и настоящите Общи условия за използване на услугите VEZBA.BG, без предварително известие .

2.1. Настоящите Общи условия се прилагат за свободно използване на функционалностите на сайта, както и за всички поръчки и договори за продажби от разстояние, които предстои да бъдат направени и сключени с нас за продажба и доставка на стоки (артикули) от разстояние. Нищо в тези правила и условия не засяга законните Ви права на потребители, включително правото Ви да настоявате, че стоките, които купувате трябва да отговарят на описанието им, да са годни за целта и да бъдат на задоволително качество.

2.2. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези Общи условия, ползвателите изрично и безусловно се съгласяват с настоящите Общи условия за ползване на определени функционалности на сайта и електронния магазин. Сайтът може да бъде разглеждан от Вас свободно без регистрация.

2.3. Настоящите Общи условия уреждат също доставките на всеки един отделен артикул, поръчан от Вас на ВЕЗБА. Чрез поръчка на даден артикул, Вие се съгласявате да бъдете правно обвързани с Договор за покупко-продажби, регламентиран от приложимото право и тези Общи условия.

3.1. Вие приемате настоящите Общи условия за неопределен период от време, от момента в който се регистрирате и/или използвате каквато и да е услуга, предоставяна от ВЕЗБА, чрез сайта или електронния магазин.

3.2. Използването на сайта и/или електронния магазин означава, че Вие сте се запознали и съгласили с всяко последващо изменение на настоящите Общи условия.

3.3. Всеки потребител на ВЕЗБА се счита за обвързан с Договор за покупко-продажби от разстояние при осъществяване на покупки от разстояние, осъществявани чрез електронния магазин, опериращ под домейн: vezba-bg.com. Договорът за покупко-продажби от разстояние се счита за сключен от момента, в който ВЕЗБА потвърди Вашата конкретна поръчка, при условия за валидиране на поръчките, посочени в настоящите Общи условия, Раздел VІІ, Поръчки.

5.1. В рамките на сайта и/или електронния магазин на ВЕЗБА, Вие можете да ползвате следните услуги:

 • да разглеждате съдържанието на сайта и/или електронния магазин;
 • да осъществявате покупко-продажби на стоки (артикули) от разстояние;
 • да компилирате и използвате данни и информация, предоставяни за определени артикули;

5.2. ВЕЗБА произвежда, изработва и предлага за продажби от разстояние висококачествени серии от дизайнерски облекла и аксесоари, със собствена търговска марка и отличителен дизайн.

5.3. ВЕЗБА отделя голямо внимание на информацията, която предоставя за всеки един свой артикул, предложен за продажба чрез електронния магазин: www.vezba-bg.com. Информацията е точна, ясна и подробна и съдържа детайли относно наличните размери, подробно описание на вида на материите, изискванията за качество, приложени при изработката, подробности за начина на производство, включително информация за приложен ръчен труд при изработката или завършването на артикулите „на ръка“, както и трансформирана фолклорна шевица от различни области на България.

5.4. При изработката или завършването на всеки един от артикулите, предлагани от ВЕЗБА, се използва включително ръчен труд и въображение, и в този смисъл ВЕЗБА не гарантира еднаквостта на всеки артикул, изразяваща се в текстурата на вида на използваните материи (разположението на бодовете, естествена кожа, сплитка на плетени материи) или индивидуален подход при завършване на краищата на облеклата.

5.5. Изображенията, публикувани в сайта, са с високо качество на разделителна способност с цел максимално точно да представят текстурата на използваните материали и цветовете на отделните артикули. Въпреки това, цветовете, тяхната яркост и яснота ще зависят от личните Ви монитори, и в този смисъл ВЕЗБА не може да гарантира, че отговарят на действителните.

5.6. ВЕЗБА предоставя своите услуги, включително с планирани и непланирани прекъсвания. Всички аспекти на услугите са обект на промяна или премахване единствено по преценка на ВЕЗБА.

5.7. ВЕЗБА си запазва правото на отказ от услуга временно или за неопределено време, включително си запазва правото по свое усмотрение да анулира непотвърдени поръчки или да премахва неактивни профили.

5.8. Услугите на ВЕЗБА се предоставят каквито са и доколкото са налични. ВЕЗБА не дава гаранция, че услугите ще отговарят на Вашите изисквания или, че услугите ще бъдат предоставени непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

5.9.  Продуктите на ВЕЗБА са придружени с описание на шевицата и/или фолклорният елемент използвана за декорация. Описанието е предоставено от дизайнера на марката, изготвено чрез информация от книги и други източници. Възможно е различни източници да предоставят различна – не аналогична информация за шевиците, символите, използваните цветове теологичната им натовареност, географско положение и други. ВЕЗБА не носи отговорност за разминавания в наличната информация приложена към продуктите и друга такава от какъвто и да е тип източници, както и не носи отговорност за теологичното тълкование.

4.1. ВЕЗБА се старае да осигури сигурност и поверителност при запазване на вашите данни, предоставяни при и по повод използване на услугите на сайта. Ние няма да споделяме, препродаваме или разпространяваме Вашата лична информация за каквато и да е друга кампания или с каквато и да е друга организация, както и всяка информация, която ни се предоставя във връзка с регистрационната процедура, предвидена в сайта. Тази информация се предоставя единствено и само във Ваша полза и с цел да осъществим исканата от Вас услуга. Ние можем да анализираме статистически данни въз основа на данните, предоставени в сайта от потребителите, единствено и само за да подобрим качеството на обслужване.

4.2. Във връзка с предоставянето на определени услуги, ВЕЗБА изисква от потребителите да предоставят точно определена информация като име, адрес за доставка, имейл адрес, възраст, телефонен номер, с цел да се удостовери автентичността на потребителите и да се изпращат уведомления, свързани с услуги на ВЕЗБА, изискващи регистрация. Ние можем да използваме предоставен от Вас имейл адрес, за да изпратим актуални бюлетини или новини, свързани с услугите, които предлагаме.

4.3. ВЕЗБА използва бисквитки, за да съхранява предпочитанията Ви, с цел да персонализираме предлаганите услуги, в съответствие с потребителските Ви профили. Моля, имайте предвид, че нашата политика за поверителност урежда само информация, събрана по ВЕЗБА, и ВЕЗБА не носи отговорност за правилата на поверителност и/или практики на поверителност на други сайтове, към които е предоставил връзки.

4.4. ВЕЗБА използва разумни мерки за защита на всякаква информация, предоставяна от потребителите на сайта, която се съхранява в нашата база данни, и ние предоставяме достъп до такава информация само на онези наши служители, които се нуждаят от нея при изпълнение на техните работни функции. Потребителските акаунти в ВЕЗБА са обезпечени с пароли. ВЕЗБА гарантира, че информацията в потребителските акаунти е поверителна. Моля, обърнете внимание, че ние не можем да гарантираме сигурността на информацията при неразрешено влизане или използване, и други фактори, които могат да изложат на риск сигурността на информацията по всяко време.

4.5. ВЕЗБА ще третира информация относно лични данни на всички потребители, като поверителна, и в строго съответствие със законодателството на Европейския съюз, регламентиращо защитата на личните данни.

4.6. С цел да осигурим сигурността на Вашите плащания, ние работим със системата за сигурност Secure Socket Layer технология (SSL). Това означава, че когато се осъществи поръчка на vezba.bg, цялата информация е криптирана, така че данните Ви са видимо неразбираем низ от привидно произволни символи. Когато тези символи се получават от нашия уеб сървър, SSL софтуер на сървъра ги преобразува обратно в полезна информация. Същото се случва с данните, които получавате от нашия сървър. За да се гарантира, че вашата кредитна или дебитна карта не се използва без вашето съгласие, ние ще валидираме име, адрес и друга лична информация, предоставена от Вас по време на процеса на поръчка срещу съответните бази данни на трети страни. С приемането на тези Общи условия, Вие се съгласявате с тези проверки.

6.1. Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима при осъществяване на покупки от разстояние чрез електронния магазин на ВЕЗБА. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационния формуляр, който се намира тук.

6.2. След завършване на регистрационната процедура Вие създавате профил във ВЕЗБА.Достъпът до Вашия профил се осъществява чрез потребителско име и парола, избрани от Вас при попълването на регистрационния формуляр. Регистрираните потребители имат възможност да правят списък с любими продукти, да добавят няколко адреса за доставка и да избират между тях, да получават по e-mail информация и предложения от нас. Необходимите данни за регистрация са име, презиме, фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка, електронна поща.

6.3. С успешно приключване на регистрацията Вие потвърждавате, че личната информация, която се предоставя от Вас при процедурата по регистрация, е вярна, точна и актуална във всички отношения. ВЕЗБА не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, както и при печатни грешки.

6.4. С успешно приключване на регистрацията, вие потвърждавате че:

 • сте възрастен, над 18-годишна възраст или по-голям;
 • че сте прочели и приемате настоящите Общи условия;

6.5. ВЕЗБА абсолютно не може да контролира дали малолетни потребители получават достъп до услугите, които предоставя, и не дава гаранция, че малолетни или непълнолетни потребители могат да осъществяват покупки от разстояние чрез електронния магазин на ВЕЗБА.

6.6. Моля, имайте предвид, че Вие сте напълно отговорен за всички дейности, извършвани чрез профила Ви или под името на профила. Разкриването на Вашата парола за достъп на друго лице, е изцяло на Ваш собствен риск.

7.1. За да се направи поръчка до електронния магазин на ВЕЗБА, потребителят следва да посочи избрания от него артикул и детайли относно размер, количество и условия на доставка. Поръчката се активира до електронния магазин на ВЕЗБА чрез натискане на бутон „купи“, намиращ се под данните за доставка на съответния/те артикул/ли.

7.2. Приемането на поръчка се извършва, когато ние изрично потвърдим Вашата поръчка, чрез електронно писмо на посочения от Вас имейл адрес, под формата на документ, наречен „потвърждение на поръчката“, в който се посочва, че ние приемаме Вашата поръчка. В потвърждението по имейл се посочва поръчания артикул, размер, количество, номер на поръчката, дата и час, в който е направена поръчката.

7.3. В случай че определен поръчан артикул не е в наличност, консултант на ВЕЗБА уведомява потребителя кога ще бъде наличен. Ако потребителят не се съгласи поръчката да се забави или отнесе за друг артикул (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

7.4. Поръчки в електронния магазин на ВЕЗБА (www.vezba.bg) се приемат 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата.

7.5. Поръчки, получени от потребители, посочили некоректни данни при своята регистрация, могат да бъдат анулирани. ВЕЗБА си запазва правото да уведомява потребителите за некоректни данни или липсващи данни в профила Ви при обработка на поръчките, и ако в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа не получи коректни данни от Вас, такива поръчки получават статус „анулирани“, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

7.6. Изпратеното до Вашия e-mail адрес потвърждение на поръчка, се счита за сключване на Договор за покупко-продажби от разстояние между Вас и ВЕЗБА, опериращ под домейн: www.vezba.bg. Нашето потвърждение на поръчка се счита за влязло в сила, когато е било изпратено до електронния адрес, посочен от Вас в регистрационния формуляр, независимо че по някакви причини, извън контрола на ВЕЗБА, електронното писмо не е достигнало до Вас.

7.7. Вие може да откажете направена поръчка, без да е необходимо да посочвате причини за отказа си не по-късно от потвърждаването на поръчка, от страна на ВЕЗБА. Отказ на поръчка може да се направи чрез електронно писмо до посочения в сайта имейл адрес: sales@vezba.bg. За валиден се приема отказът, в който са посочени: номера на поръчката, двете имена и имейл адрес, с който сте регистриран в сайта, както и цената на поръчката.

7.8. ВЕЗБА може да прекрати договора, ако поръчан от Вас артикул не е на разположение по каквато и да е причина. Ако това е така, ние ще Ви уведомим и ще възстановим в пълен размер сумата, ако вече сте платили за него.

 

8.1. Цените на артикулите, предлагани от електронния магазин на ВЕЗБА са посочени в следните валути по избор: EUR или BGN. Всички цени са с включен ДДС. Посочените цени не включват разходите за доставка на поръчаните артикули и евентуални вноски цена и такси. Разходите за доставка се заплащат в допълнение към цената на поръчаните артикули и са посочени тук.

8.2. Независимо от нашето внимание при описанието на всички детайли и цени, свързани с предлаганите артикули, могат да възникнат грешки. Ако откриете грешка в цената на поръчваните артикули, моля да ни информирате за това възможно най-скоро и ние ще Ви дадем възможност да потвърдите Вашата поръчка на правилната цена или да я отмените.

8.3. ВЕЗБА си запазва правото да коригира евентуални грешки, неточности или пропуски и да промени или актуализира информация за предлагани артикули по всяко време без предизвестие. ВЕЗБА си запазва правото да откаже да изпълни поръчки, за които може да е посочена информация, която да съдържа грешки или неточности, включително, без ограничение, грешки и неточности по отношение на цените, превалутирането, доставката, условията на плащане или връщане на предлагани артикули.

8.4. Ако потребителските поръчки за доставка са извън границите на ЕС, моля, имайте предвид, че покупката Ви може да бъде обект на вносни мита и такси, които са дължими, когато стоките достигнат страната по местоназначение. Всякакви такива мита и такси, събирани във връзка с митническото оформяне на документи, се поемат от потребителя. В този смисъл ВЕЗБА препоръчва на потребителите да се информират предварително относно процедури по отношение на данъци / мита, които могат да бъдат приложими за тяхната територия при вноса на стоки.

8.5. При липса на друго указание, се счита, че цените са за единично количество, с ДДС. Моля имайте предвид, че при доставката на стоки за определени територии, може да бъде начислено ДДС.