icon-account icon-glass
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ. ИЗПЪЛЯНВАМЕ ПОРЪЧКИ ЗА ЧУЖБИНА. ПРИЕМАМЕ ПЛАЩАНЕ С БАНКОВА КАРТА.

Доставка в чужбина


ВЕЗБА изпълнява поръчки за чужбина. Работим с DHL Express. Цените за доставка са фиксирани съобразно населеното място/държава/, като включват и опаковката. Цените може да видите при завършаване на поръчка или да се свържете с нас за повече информация. ВЕЗБА не начислява никакви допълнителни такси върху стойността, обявена от подизпълнителите по доставката. 

Актуален срок за изработка и доставка може да видите тук: https://vezba.bg/pages/srok

Доставките в чужбина са изцяло за сметка на клиента. 

Плащанията се извършват авансово, чрез банкова карта, при постъпване на поръчката.

За всякакви запитвания относно доставки извън страната, моля, свържете се с нас на info@vezba.bg

INTERNATIONAL DELIVERIES

VEZBA fulfills orders internationally. We work with DHL Express. Delivery rate is fixed according to the location(country) and includes packaging. You can see the price ranges when fulfilling order or to contact us for more information. VEZBA does not include any additional charges and fees over the rate given by the delivery subcontractor.

You can see an updated terms of manufacturing and delivery here: https://vezba.bg/pages/srok

International deliveries are entirely at the expense of the customer.

Payments are made in advance, by bank card, upon receipt of the order.

For all enquiries regarding deliveries abroad, please, contact us at info@vezba.bg