icon-account icon-glass
Безплатна доставка за поръчки над 100лв за България и 200лв за Европа

Канатица


 Канатицата е универсален символ, който в продължение на седем хиляди години, а може би и повече се е разпространил по различни краища на Земята, без значение на религия и държавно устройство.  Най-ранно датираното такова изображение е открито върху глинен съд в Мала Азия и датира на около 5300 години пр.н.е.

 На почти всички места по света, фигурата символизира безкрайност и вечен живот. Идеята ѝ е била да предпазва от зли сили и негативни влияния, като елементите ѝ носят идеята за щастие и благоденствие на притежателя ѝ.

 Канатицата се среща върху предмети от бита и тъкани, които човек лесно може пренесе със себе си. Много редки са случите, в които има намерени символи на Канатица върху неподвижни обекти.

  В България наименованието „Канатица” може да се преведе като „Криле”, „Криле на”. Символ е на щастие, дълголетие и защита от зли сили.

 В килимите на Балканите, в Близкия Изток и Кавказ, фигурата често се изобразява около друга, известна като „Дървото на живота”. Ярък пример за това са чипровските килими.

 Най-просто казано визуалното изображение на Канатицата наподобява панделка. Това са два огледални триъгълника, които се докосват при върха на катетите им. Маказа, който е основния елемент на Канатицата, или с други думи съединени по различен начин триъгълници, най-често символизира също и образа на мъдрата костенурка, върху който, според нашите деди, се крепи земята.

 В българската традиция Канатицата се нарича за семейството. Свързва се със съюза между мъжкото и женското начало. Свързването на върховете на двата триъгълника създава поколението. Появата на това поколение се изобразява с поставянето на два по-малки странични триъгълника, които се добавят до тези на така наречения елемент „Сватба“.

 След Канатицата, идва така наречената Голяма Канатица, или Род. Това се случва, като към основната вече фигура на Семейството се добавят още два малки тръгълника. Тази фигура е символ за нарастващото семейство. Когато поколението е създало поколение, то е осъществило своята мисия на Земята. Заради това и Голяма Канатица е символ и на плодовитостта.

 Разрастването на рода достига най-високата си точка при Велика Канатица. Изображението на Велика Канатица се формира, като към изображението на Голяма Канатица се добавят още два триъгълника от двете страни на фигурата. Този елемент символизира рода, който е достигнал до единно цяло на по-високо ниво – Народ. Елемент, от който семейството и рода са неразривна част.

В центъра на „Канатица“ се случва тайнството на обединението и мира.