Живот

Канатицата кръстена от нас “Живот”  може да бъде разтълкувана по няколко начина, заради структурата на нейните компоненти. Може да бъде разглеждана като вечния кръговрат на живота.

Основният компонент е единичен маказ, който символизира отделен етап от живота на човек и неговото развитие. В центъра на шевицата се намира семейството, от което по-нататък се продължава този кръговрат.

Фигурата е симетрична и носи значението на безкрая. Семейството създава поколение, което се развива, преминава през различните етапи на живота, като самото поколение създава ново и продължава рода.

На практика шевицата представлява “канатица в канатицата”, с което отново се подчертава затворения цикъл на живота и смъртта. Заради нейната симетрия и значение, тя често може да се срещне в близост или като част от композицията Дърво на живота.