Петли

Шевица "Петли"

Тази шевица е от Самоков и най-често се среща по женските поли на ризите и по-рядко по техните пазви. От фигурите на птици най-разпространен във везмото е петелът, пак предимно в моминските и невестинските ризи. Домашната птица носила символиката на вечно възпроизвеждащия се живот. Ако някое момиче имало извезани отпред на гърдите върху ризата си петли или пък по цялата дължина на полата, това означавало, че то вече е готово за семейство и потомство. Шевицата, в която бил вплетен образът на паун, пък се правела върху дрехите на моми и млади булки, за да ги пазят от уроки.

През античността петелът е бил символ на войната. Заради чувствителността към слънцето и светлината, са го свързвали с бога на светлината, с богинята на луната и с тази на подземното царство. Вярвали са в магическите сили на неговото кукуригане, имащо способността да прогонва злите сили. У нас, както и у други народи, той се свързва с плодородието и продължението на живота. В женските самоковски носии/ризи петелът е включен в композициите на свещеното дърво. В същия период образът на петела представял и Духът на растежа. Това обяснява и по-късния народен обичай след жътва да се убива петел на нивата. С това можем да си обясним наличието на петли върху трудовите ризи на самоковските селянки. Относно формата, според местните възрастни жени „отначало са измислени по-простите форми, които са много хубави, по-късно се добавяли различни елементи, които са се притуряли.“ Действително, в старите шевици образът на петела показва елементарен начин на образуване. Профилът на статичното тяло е очертан от леко заоблени линии. Двете птици са обърнати една към друга, които рамкират закрилящата рамка на плода, извезан между тях. Опашките са вдигнати и силно завити към главата. Самата птица е по-малка, най-често качулата, и е оформена с тънък, елегантно издължен врат. Така оформеният силует няма излишни притурки. В по-новите времена тялото е променено, като се изобразява с по-прави линии, а шевицата се разкрасява с добавянето на нови елементи, както в случая са заграждащите ги борове.

С боровете обикновено се ограждат животинските фигури, за да се пресъздаде тяхната естествена обстановка в природата. Съществена разлика в самоковските борове е, че те започват в основата си с корен, който по стилизиран начин изобразява връзката на шевицата със земята.

Петелът е знак за потенция, който представя мъжкото оплодително и женското възпроизвеждащо начало в живота.

Нощем, когато нечистите сили витаят навън, той е пазител на дома, а сутрешното му кукуригане известява, че те са загубили своята мощ. Петелът е олицетворение на слънцето и новото начало.

Плодът, който държат птиците, е част от композицията Дърво на живота, която отново символизира зараждането на новия живот и потенцията.

Дървото – космическият бор, свързващ земята и небето се явява портал между земния и духовния свят.

Шевичният зигзагообразен кант в шевицата служи за закрила и сигурност.

Ако ти е станало любопитно и искаш да четеш още подобни публикации, запиши се тук.

Към продуктите с шевица "Петли"