Кръговрат

Шевицата “Кръговрат” изобразява образът на Богинята майка в центъра, която “пази” своя плод в утробата си.

Сходността между външния и вътрешния елемент може да се приеме като знак за прераждането и връзката между земния и духовния свят. Затворените краища отгоре и отдолу изписват неразделната връзка между раждането и смъртта, представяйки цикъла на живота и неговата безкрайност. Самото то пък традиционно е символ на новото начало.

Централната фигура е бродирана в златист цвят, чиято символика в българския фолклор носи смисъла на божественото. Именно то - “новото начало” е позлатено, тъй като създаването на живот и оставянето на поколение са издигани на пиедестал от предците ни.