Род

Композицията именувана от нас  “Род” представлява сбор от три елемента “Канатица”, свързани помежду си. Можем условно да приемем, че това са сродени родове. В основата на всяка от фигурите откриваме двата триъгълника (макази), които символизират мъжкото и женското начало. Свързани при върховете, те символизират сватба, или годеж на двамата души, от които произлиза потомството. Следващите макази са “деца” или иначе казано - поколението, което го превръща в род. Това обуславя и името на шевицата.

В българския фолклор фигурата се среща и с името Голяма канатица и е един от символите на плодородие. Тя предпазва носителя си от зли сили и е изобразявана само на предмети, които човек може да носи винаги със себе си.

Фигурата “Канатица” е открита на множество места, като освен на Балканите може да бъде видяна и в Близкия Изток, и Кавказ. Тя често се изобразява около композицията, известна като “Дървото на живота”. Това говори за основното място, което заема родът в светогледа на нашите предци и основната му роля в безкрайния кръговрат на живота.

Около елементите е поставен зигзагообразен шевичен кант, който служи за защита.