Канатица

Шевица "Канатица"

Всяка една шевица е в определена композоция. канатица е основно срещана композоция в българската везба.

Канатицата е универсален символ, който в продължение на около седем хиляди години се е разпространил по различни краища на Земята, без значение на религия и държавно устройство. Най-ранно датираното такова изображение е открито върху глинен съд около 5300 години пр.н.е.

На почти всички места по света фигурата символизира безкрайност и вечен живот. Предназначението ѝ е било да предпазва от зли сили и негативни влияния, а елементите ѝ носят  идеята за щастие и благоденствие на притежателя. Канатицата се среща върху предмети от бита и тъкани, които човек лесно може да пренесе със себе си. Много редки са случаите, в които има намерени символи на Канатица върху неподвижни обекти.

            Думата е влязла в българския език от санскрит и ако разгледаме подробно нейния състав, то ще установим, че коренът  КАН означава светлина, блясък, искра, както са титуловали първите прабългарски владетели. Сведението за титлата КАНАС – върховен водач, ни дава разбирането, че в корена се съдържа концепцията за самото слънце.   

 Разгледай всички продукти с композоция "Канатица" тук:

            Водачът винаги  носи усещането за Слънце - онзи, който притежава в себе си светлината, който със своето излъчване ще изведе хората си от тъмнината и затрудненията. Точно в този смисъл в съставката КАН-водач се съдържа разбирането за СЛЪНЦЕ – СВЕТЛИНА.

Следващата част на думата - АТИ в санскрит, е форма, с която се изразява нещо количествено- като много, екстра, повече, над. В този ред на мисли, това дава и пълно обяснение на  думата  КАНАТИ, като НАДстройка при каруците и ремаркетата,  посредством които се увеличава обема за това, което може да се събере вътре. Ние имаме стара българска диалектна форма, която все още се използва за приставките на каруцата или на ремаркето „канати - крила“. И тук дори е заложена и идеята за водач, защото КАНАТИ-те са своего рода водачи, които дават възможност и представа до къде и колко да напълним със съдържание. Нещо повече, те не само позволяват да увеличим съдържанието, но се явяват и негови пазители да не падне съдържанието извън зоната на ограниченията. Точно в такъв контекст най-често срещаме КАНАТИЦА-та в килимарството и везмото. Тя се ползва като символ - граница, ограда, пазител. Именно за това е съхранена и вярата, че тя носи изключително  силно предпазно действие.

Символът Канатица  в някои тъкани наричат Звезда. Не са малко примерите в историята на човешката цивилизация, в които нова звезда отбелязва раждането на велика личност. Широко популярно е вярването, че когато човек се роди, някъде в небесната шир изгрява неговата звезда. Днес понятието ЗВЕЗДА се ползва за популярни личности, но в древните писания звездите са идентифицирани с божества, с ангелски същества. Именно затова вярването, че всеки се ражда със своята звезда е идеята за ангела-пазител, който всеки притежава. В този ред на мисли канатиците на везмото се явяват звезди -  крилати ангелски същества, божества, пазители - знаци за щастие, дълголетие и защита от зли сили.

Най-просто казано, визуалното изображение на Канатицата наподобява панделка.

Повече от ясно е, че думата е в женски род и в геометричната й структура има символ за утроба. Съдържа в себе си и идеята за начало, зачеване и раждане.   Когато се разглежда  КАНАТИЦАТА по вертикала, тя се състои от два маказа /триъгълника/.  Това са два огледални триъгълника, които се докосват при върха на катетите. Народът ни е нарекъл това „годеж“. За да се превърне в „сватба“, триъгълниците трябва да са един в друг и с върховете си да образуват ромб, който е основата на традиционното семейство, а в образния език на символите ромбът илюстрира утроба.

В българската традиция с появата на поколение, а това е илюстрирано с изобразяването на още по един по-малък триъгълник от двете страни, Канатицата вече се нарича „семейство“.

След Канатицата, идва Голяма Канатица или Род. Това се случва като към основната фигура на Семейството се добавят още два малки тръгълника. Тази фигура е символ за нарастващото семейство. Когато поколението е създало поколение, то е осъществило своята мисия на Земята. Заради това и Голяма Канатица е символ и на плодовитостта.

Разрастването на рода достига най-високата си точка при Велика Канатица. Изображението на Велика Канатица се формира като към изображението на Голяма Канатица се добавят още два триъгълника от двете страни на фигурата. Този елемент символизира рода, достигнал до единно цяло на по-високо ниво – Народ. Елементи, от които семейството и рода са неразделна част.

Разгледай всички продукти с композоция "Канатица" тук:

Според някои изследователи и етнографи килимарството (подобно на везбата) и редица други художествени занаяти са запазили и отразяват една богата духовна култура, идваща от праисторически времена. В тях се съдържат много сюжетни линии, отразяващи вярванията и представите на древните ни предци за видимия и невидимия свят. Представи за конструкцията на всемира, света на боговете и хората. Тези мотиви служат като система за комуникация, очертават границите и поддържат хармонията между реалностите на така наречените горен и долен свят. Казаното дотук с пълна сила представя  посланието или информацията, която съдържа в себе си и канатицата. Тя е символ с особено силна апотропейна (защитна) функция използвана от нашите предци, като средство за отблъсване на всякакви нечисти сили.