Китна

  1. За човек — който е хубаво облечен, нагизден, накитен; гиздав.
  2. За дрехи или други предмети — красив, много хубаво, красиво изработен, с украса; гиздав.

Композицията на тази шевица е “Елбетица”. Елбетицата най-лесно може да се разпознае чрез двата кръстосани кръста, разположени един върху друг. Има различни теории за символиката, вплетена в този символ. Най-общо казано е, че елбетицата символизира хармонията. Двата кръста условно изобразяват четирите основни и четирите допълнителни посоки на света (север, юг, запад, изток, северозапад, североизток, югозапад и югоизток), съединяващи се в един общ стабилен център, който ги държи в синхрон. По този начин се тълкува и идеята за кръговрата на природата – зима – север, лято – юг, пролет – изток, есен – запад. Повторяемостта на Елбетицата дава идеята за умножаване на силата на символа.