Петли

Петли

 Тази шевица е от Самоков. Най-често се среща по женските поли на ризите и по-рядко по техните пазви. От фигурите на птици най-разпространен във везмото е петелът, пак предимно в моминските и невестинските ризи. Тази домашна птица носела символиката на вечно възпроизвеждащия се живот. Ако някое момиче имало извезани отпред на гърдите върху ризата си петли или пък по цялата дължина на полата, това означавало, че то вече е годно за семейство и потомство. Шевицата, в която бил вплетен образът на паун, пък се правела върху дрехите на моми и млади булки да ги пазят от уроки.

 Петелът е бил през античността символ на войната. Заради чувствителността към слънцето и светлината са го свързвали с бога на светлината, с богинята на луната и с тази на подземното царство. Вярвали са в магическите сили на неговото кукуригане, което прогонва злите сили. У нас, както и у други народи, той се свързва с плодородието и продължението на живота. В женските самоковски носии /ризи/ петелът е включен в композициите на свещеното дърво. Духът на растежа е представян в античността с образа на петела. Това обяснява и по-късния народен обичай след жътва да се убива петел на нивата. С това можем да си обясним наличието на петли върху трудовите ризи на самоковските селянки.

 Относно формата, според местните възрастни жени – „отначало са измислени по-простите форми, които са много хубави, по-късно се добавяли различни елементи, които са се притуряли.“ Действително в старите шевици, образът на петела показва елементарен начин на образуване. Профилът на статичното тяло е очертан от леко заоблени линии. Двете птици са обърнати една към друга, които рамкират закриляща рамка на плода, извезан между тях, който обособява знака на рода Дуло. Опашките са вдигнати нагоре и са силно завити към главата. Самата птица е по-малка, най-често качулата и е оформена с тънък, елегантно издължен врат. Така оформеният силует няма излишни притурки. В по-новите времена, тялото е променено, като се изобразява с по-прави линии, а шевицата се разкрасява с добавянето на нови елементи, както в случая са заграждащите ги борове.

 С боровете обикновено се ограждат животинските фигури, за да се пресъздаде тяхната естествена обстановка в природата. Съществена разлика в самоковските борове е, че те започват в основата си с корен, който по стилизиран начин изобразява връзката на шевицата със земята.

 Дървото – космическия бор свързва земята и небето, портал между земния и духовния свят.
Шевичния зигзагообразен кант във шевицата служи за закрила и сигурност.

 Плодът, който държат птиците е част от „дървото на живота“, който отново символизира зараждането на новия живот и потенцията.