Плодородие

Плодородие

 Тази шевица е взета от ръкав на женска риза от ихтиманско. Общата композиция е елбетица, като ясно са изразени осемте основни посоки на света. Везбата представлява спирала на живота, изразена чрез корените на флоралните елементи – лале. Коренът е винаги завит като спирала, което символизира развиващият се нов живот и плодородието. От корените, в четирите основни посоки са разцъфналите лалета, които са едни от предшествениците на пролетта. Процесът на растеж винаги е свързан с цъфтежа, който на свой ред символизира плодородието.

 В центъра на шевицата е символа на богинята-майка, от която произлиза живота. Цветовете на лалето са изобразени чрез две части, като вътрешната изразява женското начало, а външната, която е оформена като криле, е мъжкото, което закриля. Около тях са извезани образите на слънца, които даряват живот, според вярванията.

 Ситните листенца обграждащи тежките цветове на флоралните елементи са особено характерни за ихтиманската шевица, като винаги оформят везбата в някаква геометрична форма – кръг, квадрат или правоъгълник.